Humano urbana mreza

Psychosocial Issue

Home
Presentation of HumanUrbanNet
TRANSACTIONAL ANALYSIS
PSYTRACE
Psychosocial ISSUE
EDUCATION
TRANSITION
ACTUALITY
LINKS
KNOWLEDGE
FACTS
Phenomena

                     BIRO :

                        PSIHO TRAUMA CENTAR

                        PSYTRACE

                Humano Urbane Mreze

Primenjujemo holisticki model za individualni razvoj , socijalnu integraciju i duhovni rast.

 

Radeci sa psihom cilj nam je da objedinimo telesno , psiholosko i duhovno, odnosno,  da sjedinimo tri najvaznija faktora koja formiraju pojedinca: osecanja , misli i dela.

 Transakciona analiza (TA) terapeutska interakcija , transfer, kontratransfer , reevaluacija slabog i jakog , struktura odnosa iz ranog detinjstva i transpersonalne tehnike , interakcija I biositeza u sredistu su nase prakse i istrazivanja.

Tim Human Urban Net & Tim Psihosocijalnog Savetovalista bavi se edukativnim radom

 

A)Seminari Teorijski rad & Radionicarski rad  

Edukativne radionice jednodnevne , dvodnevne

 

Selektovanje polaznika za“Psihosocijalno savetovanje  podrazumeva :

-prijavu sa generalijama &kratkim opisom najbitnijih aktivnosti ,

-dokaze o poslednjoj akademskoj diplomi ,

-trening sertifikati (ako ih ima) ,

-preporuku profesionalaca 

 

Note: prijave , kratak CV (dve A4 strane) , kopija poslednje diplome, sertifikat/i  

mogu biti prosledjeni putem e-maila ili putem pisma .

contact : psyhosoc@yahoo.co.uk

 

B) Seminari , Trening – radionice za osnazivanje I podrsku timova, nevladinih organizacija(NVO), neprofitnih organizacija(NPO), privrednih organizacija, malih,srednjih preduzeca  

 

Trening za trenere , konsultante 

“Konstruktivisticki pristup timskom radu”,

bolja interpersonalna komunikacija ,efikasniji tim

 

“Losi lideri stvaraju sledbenike.

Snazni lideri stvaraju lidere “

      

freud.jpg

07-07-2006

Instinctual laws of self-preservation

What is the ego, and where does it come from? If you look up the work ego in the dictionary, you find that the first reference is to "I" or to the "self" as contrasted to the rest of the world. Sigmund Freud popularized the term as a reference to a specific part of the self that played mediator to id and superego. I am using the term with respect to its original literal intent, purely as a reference to a sense of self. That being said, we all have a sense of self - we all have an ego sense of self. Within the syntax of the title of my book there is an embedded question, and an implied answer - Why [do] Good People Make Bad Choices? This book has an answer to that question, as stated.

The reason that good people make bad choices is generally related to ego. How is your ego formed? It is initially formed over a period of time in your first decade of life according to your interaction with your environment. For example, when a person is exposed to a dangerous or abusive environment, then they will respond to that environment according to certain instinctual laws of self-preservation. Many latter life choices will then reflect those well-established tendencies. Good people make bad choices because on some level they are making choices according to these laws of self-preservation.

In WGPMBC I refer to these laws collectively as, The ego's agenda and they are: 1) Minimize physical and emotional pain, 2) Maximize physical and emotional gratification, 3) Establish and maintain external power and control, and 4) Establish and maintain the ego-ideal. To get a better sense of the power of the ego's agenda in your life, it is simply a matter of looking at most any unwanted behavior, unwanted thinking, or unwanted feelings through the eyes of the ego's agenda. In other words, "How does _______ (behavior, thought, feeling) minimize my emotional pain or stress? How does _______ maximize my gratification? How does ______ establish or maintain my power or control over people or places? How does _______ establish an ego-based ideal situation, or bring about my own ego-based idealization?" The unwanted item may or may not fit all areas.  However, sometimes one “hit” may be enough to make sense of why it is maintained.

 

Edukacija Tavistock
seminar.jpg
a large and diverse institution of higher learning created to educate for life and for a profession

 SOCIOPSIHOLOSKI TIPOVI LICNOSTI

            Psihoanaliticki Jungianski pristup

Namerno ne navodimo ključeve ka testovima za određivanje sociopsiholoskih tipova.  Jer, čovek je sposoban da prevari čak i najpametniji test, pogotovo ako je postavio takav cilj. Postoji mnogo testova za određivanje tipova prema klasifikaciji K. G. Junga (na primjer, veoma popularni test Keirsey). Međutim, rezultat takvih testova se ponekad ipak malo razlikuje od onog tipa koji čovek smatra svojim

(na primer, rezultat testa je ESTJ, ali čovek sebe smatra ESTP).

Najčešce nećete imati mogućnost da ponudite test Vašim poznanicima ili kolegama – naprosto posmatracete ih sa strane ili razgovaraćete s njima u slobodnoj formi. Međutim, čak i u ovom slučaju može da se izvuce preliminaran zaključak o tipu čoveka. Dole su opisani opsti principi dijagnostike prema njegovom ponašanju, govoru i  t. d. Razume se, čak pročitavši ove materijale, teško da ćete moći profesionalno da dijagnosticirate tipove. Ali ipak ćete steći opstu predstavu o tome što leži u osnovi sociopsholoskih tipova, i možda tokom vremena naći dodatne informacije u literaturi iz psihodijagnostike.

Ako poznajete američku tipologiju Myers-Briggs (MBTI): obratite pažnju da se tumačenje svih 4 znakova, pogotovo J/P, nešto razlikuje od prihvaćenog u MBTI.

        RACIONALNOST  i  IRACIONALNOST

Kao čisti znak označava linearnost (J) /cikličnost (P). Njegove pojave po nivoima će biti sledeće.

1.1. Intelektualni aspekt: govor/vid. Koliko vezan govor ima čovek, kada iznosi svoje misli na složenu intelektualnu temu. Je li imao nekih govornih poremećaja u detinjstvu   (na primjer, mucanje, nejasna dikcija) i da li je uspeo brzo prevladati ih? (J – stremljenje ka strukturiranju govora, ka složenim gramatičkim konstrukcijama).

1.2. Socijalni aspekt: surova/blaga pravila. Uporediti, ako je čovjek imao takvo iskustvo, kako se odvijao rad u privatnoj komercijalnoj firmi i u državnoj instituciji. Kakav mu je odnos prema fleksibilnom rasporedu? (J – stremljenje ka razrađenim procedurama, čiji je krajnji oblik dogmatizam, razdraženje prilikom udaljavanja od uobičajenog poretka stvari;  P – gipkost, čiji je krajnji oblik neobaveznost, filozofija „nisi stigao danas – slična će se prilika ukazati sutra“).

1.3. Psihološki aspekt: niska (J) /visoka (P) otpornost prema stresu. Koliko čovek cijeni uspostavljene odnose. Racionalac daje prednost jednom stabilnom partneru pred jednim prijatnim, ali nepouzdanim, čak ako odnosi sa onim prvim nisu baš najbolji. Iracionalac je daleko otporniji na stres u odnosima. Bez naročitih problema menjaće ih dok ne nađe najbolje.

1.4. Fizički aspekt: stisnutost/opuštenost tela i organa. J – stabilnost ili trajnost stanja, P – relativna lakoća prelaska iz stanja u stanje. Treba razjasniti kako se čovek opušta, što mu treba za opuštanje napetosti. S druge strane, korisno je saznati koliko brzo se on vraća u formu. Mnogo toga mogu razjasniti informacije o tome kako i u kojoj pozi on spava.

      INTRAVERTNOST i EKSTRAVERTNOST

Kao čisti znak označava otvorenost/zatvorenost. U informacijama prikupljenim tokom intervjua obraćajte pažnju na sljedeće podatke:

2.1. Intelektualni aspekt: široko (E) /duboko (I) mišljenje. Koliko je širok krug interesovanja čoveka? Koliko brzo pamti/seća se informacija? Je li govorljiv? Ako piše nešto, koliko stranica teksta je u stanju da napise odjednom? (u najopstijem smislu, E – težnja „obuhvatiti neobuhvatljivo“, I – stremljenje ka stabilizaciji, izbjegavanje suvišnih aktivnosti).

2.2. Socijalni aspekt: lider (E) / izvršilac (I). Da li ima iskustvo rada na rukovodećem mestu? Da li je čovek bio lider među svojim vršnjacima? Da li ima želju  da predvodi jedan veliki kolektiv? Ko je stvarni lider u njegovoj porodici? (E, pošto je inicijativniji, češće postaje neformalni lider, ali u stabilnim institucijama među menadžerima neretko prevladavaju - I).

2.3. Psihološki aspekt: razumevanje drugih (E) /sebe (I). Da li se neki od vaših postupaka vama čine nerazumljivim? Da li kod vas nastaju stanja unutrašnje praznine? Šta radite ako morate dugo da ostatanete u samoći? (E- vole „da misle naglas“, imaju potrebu za sagovornicima za „punjenje“, bez njihove procene vrednost vlastitih aktivnosti nije toliko očigledna; I- se umaraju od brojnih kontakata, teže malobrojnim ustaljenim kontaktima).

*
PSYCHOSOCIAL Centre-->Belgrade SERBIA
lempicka.jpg
Lady in Green

PROJECT COORDINATOR ,IT Educator

2000-2006, Dealing with: the Challenge of Digital Culture
focuses on crucial issues and questions concerning “Games” and their position in Digital Culture, studied from the ‘Observers' as well as from the ‘Players' point of view.

 

   In First class Area: 

 -- the Socio-Political, Psychological, Cognitive and
Philosophical aspects of Game are analyzed ;

   In Second class Area:

the influences of Game in Art and the Game as 21st century's New Art are studied ;

 

Researching “for ever” or “for good”, cutting from international art and technology

Festival gaming realities (September 27 - October 1, 2006)

    THEMES

 1. The borders between Games and Reality
  when Games influence Reality

  a. the World of Game
  Real Games and  Virtual Life
  _ Net-Games and Virtual Communities: a utopian space
  _ Social and Anti-Social games
  _ MUDs and Net-Individualism
  _ Game and Communication Utopia
  _ Collective and Individual representation of the World through the Game

  b. the Identity of the Player - the Identity of the Digital World
  Citizen
  _ The Embodiment and Dis-Embodiment of the Player and the Game
  _ Virtual Bodies, Games and Gender
  _ What avatars do we choose and what avatars do we create (or they create
  for us)
  _ Games and Identity
  _ The Essence of Play and the Psychology of the Player

  c. Serious Games
  _ Game Politics and politic propaganda in Games
  _ Simulation and Game environments for learning and training
  _ Scientific and Military Games
  _ Freedom, Choice and Censorship in Games
  _ Games and Cognitive Sciences

NEW AREA of Exploration :

Game in Art and Art of Game
(Game as 21st century's New Art)

a. Game as a new field for artistic expression
_ Game based artworks
_ Art criticizing Games
_ The Integration of Game in Art
_ The Aesthetics of the New Media and "art games"
_ 'Commercial' Game as Art

b. Interactive Narratives and Multi-scenarios: the New Storytelling
_ Audiovisual and Narrative aspects of Games
_ Linear and non-linear narratives in art games,
          and in commercial Games
_ Multi-scenario strategies
_ From image to text and from text to image
_ Responsive Play Environments

c. Game Aesthetics: the emergence of a New Art
_ Game as a New Form of Art and
      the new Aesthetics of Digital Games
_ Artistic expression through Game
_ Aesthetics of New Interactive Media
_ Aesthetics of Multi-centric Narratives

OLD / YOUNG WOMEN
karenjina.gif

Executive:    Evica Busarac

~      Paris – 1980 – 1990 studied French language, social phenomena and sociology of   civilization.

~       Paris - 1988. Achieved M.A. Sociology of Civilization, “Segregation, Deconstruction of suburban groups”, Sorbonne, Paris, Humanistic Studies

~       Position at consultative company & humanitarian foundation " Loma Medical” and LOMA Foundation

~       Position on advancing access in treatment of persons with special psychological needs and elderly.

~       Within LOMA trained on theory of Personal Constructs approach, Construction

~       Explored the social psychopathology and in suburban and marginally segregation.

~       Obtained the highest certificate for French language for ‘Allience’ methodology;  

~       Studies for Master Degree in Foreign Commerce of Economic faculty at Belgrade organization (two semester, dept. Foreign commerce)

~       Position at Hyatt Regency Belgrade,strategy for equipment & supplying, at the time

~       Within Hyatt Co.  Certificated as consultative for human resources

~       Member of ITAA, International Transactional Analysis Association, Ca, USA  

~       Member of Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, Ca, USA

 

 Transitional Phenomena  on Balkan region

o          Cooperating on issue of cultural policies, as well as project “Cultural Policy and Culture strategy”, after October the 5, 2000; helping, collecting and preparing documentation for Board for Culture and Information of Serbian Assembly

o         Round table “Mass Culture and New Cultural Strategy

o         Round table - "Kitsch and Elite Culture", participants PhD. Eric Gordy, cult urologist, Clark University US; V. Krnjaski, ULUS; PhD. B. Stojkovic, Culturologist, Professor on Political Science;

o         Organize many others conferences, tribines and public events, on issue of Cultural Phenomena and policy of Transition.

o         "Globalization and Current Political Situation, Sociologist, PhD. Vesna Pesic, Her Excellency Ambassador, Mexico, South America, lecture and discussion – 2002. (Tapes in archives of B92 and “Studio B TV”)

o         As seen, as told", Media Center, April, 16th 2002; Presentation of the publication and report of ODIHR; debates participants: G.Studman, Ambassador and High Commissioner, Claudia Mozer; Highlight –on Missing persons Mr.D.Mihailovic, N. Covic, R.Trajković, Keljmendi and other significant participants. Full translation of transcript, full report and sociological analysis.

o          "Women in Politics" project by D66 (International Foundation for Democratic Initiative, Netherlands); diploma - certificated for advancing gender issue and gender equality in political participation;

o         Project officer “Economic and political power of women in a transition”, NDI

o         Possess specialization in “Psychosocial Counseling for trauma” on IOM PTRS; Project “Post-traumatic responses in Serbia”

o          A professional Certificate of Tavistock Clinick Essex UK and Institute of Mental Health, Belgrade, Serbia.

o         Founder of Human Urban Net org. dedicated on restoration and promotion the best way for overcoming transitional problems in society, as well as Psychosocial counseling for trauma  

 

        Throughout various project of Human Urban Net research and  explore phenomena of Serbian

 

 

Working on, planning  & objective:

q       Work on establishing “Eva Socio Transpersonal ” specific curricula for education and training for social, psychosocial psychological help and support in critical situations in various types of culture.

q       Work on education NGO’s senior staff for NGO working on vulnerability issue, and NGO needy population.

q       APEX Achieving Personal Excellence, basic and advance level

q       Educational programs and workshops that encourage human values and give tools for stress-free living geared toward different sections of society.

Programs aimed at youth include value-based education and leadership training. These programs enable person to relate with others more freely and help them develop friendliness, freedom from inhibitions, and a free flow of communication

                                       

Dr EDUARD A. DAJČ lekar, hirurg  (spec. anest. i rean.), pisac

           istoričar (prirodnih) nauka, dramski pisac, rodjen je u Beogradu .

Drame: Ipsipila, Sedmorica (vojskovodja) protiv Tebe, Antigona na Kolhidi, Plava kniga o srpskom pitanju (sa dr Vladanom Đordjevićem), Bela knjiga o srpskom pitanju (takodje sa Vladanom), Postanak kontinenata i okeana, Trojanska trilogija, Crvena knjiga o srpskom pitanju ili Propadanje i vaskrs srpskih liberala.

Satirske igre: Sonestiana, Belerofont...

Epopeje: Herojski heksabiblon (8.500 stihova), Herojski dodekabiblon(7.500 stihova)...

Prevodi i rekonstrukcije: Homerova Odiseja (12.500 stihova),

Evripidova Ipsipila (1.800 stihova), Kazantzakisova vežbanka...

Istorija nauke: Erazistrat sa Samosa – antički Harvej, Alkmeon iz Krotona – otac naučne medicine...

Romani: Gradjanska trilogija, Roman o grašku.


 

                                                                                                                 

 

  Evica Busarac  -

Analysis of Suffering for ‘Home’, NOSTALGIA

Approximately 750 000 to one million Internally replaces people in Serbia live a difficult lifes . They are called sometimes Serbian refugees from Bosnia, refugees from Croatia and refugees from Kosovo and Metohia .

Is any refugee was leaving the home voluntary or involuntary. Is One left Home by free will or not? 

 

Renos Papandopoulos calls the feeling ‘Nostalgic disorientation’ and ‘mosaic substratum of identity’. Why? Where and when we, you, they feel nostalgic?

Is it possible to confirm ethnic or national identity without claiming a recoverable history, which supports a fixed identity?

What alternatives are there to cementing identity in essential certainty? Is identity fluid or changing and can such an understanding of them sustain political commitment?

These questions address the tensions between social constructionist and essentialist conception of identity.

 

Wars, crises of former Yugoslavia can be observed through the power of representation and how and why some meanings are preferred?

All signifying practices that produce meaning involve relations of power, including the power to define who is included and who is excluded. Who is good gay, who is bad gay ? Bias?

Culture shapes identity though giving meaning to psychological experience.

 

Nostalgia, in fact, may depend precisely on the irrecoverable nature of the past for its emotional impact and appeal. It is the very pastness of the past, its inaccessibility, that likely accounts for a large part of nostalgia's power--for both conservatives and radicals alike. This is rarely the past as actually experienced, of course; it is the past as imagined, as idealized through memory and desire. The simple, pure, ordered, easy, beautiful, or harmonious past is constructed and then experienced emotionally in conjunction with the present--which, in turn, is constructed as complicated, contaminated, anarchic, difficult, ugly, and confrontational.

Nostalgic distancing sanitizes as it selects, making the past feel complete, stable, coherent, safe from "the unexpected and the untoward, from accident or betrayal" in other words, making it so very unlike the present.

The aesthetics of nostalgia might, therefore, be less a matter of simple memory than of complex projection; the invocation of a partial, idealized history merges with dissatisfaction with the present. And it can do so with great force!

LECTURER for TRAUMA Issue in Belgrade 2004. Institute for Menthale Health

Tavistock Clinic , Chapter in the book

Therapeutic Care for Refugees. “No Place Like Home”

 

Edited by Renos K. Papadopoulos

Tavistock Clinic Series

London: Karnac, 2002.

 

 

Returning to T. E. Lawrence, we may wonder whether his own turbulent and homeless life was connected with his choice of the word ‘home’ instead of ‘land’. Lawrence had no land of his own – either in terms of owning a house (at the time of writing this translation) or in terms of feeling strongly connected with one country. Born in Ireland, grown up in England and committed to Arabia, he did not have any land but, evidently, had a strong yearning for a home. It may be more of a passing interest to note that T. E. Lawrence (then called T. E. Shaw [1932]) began translating ‘The Odyssey’ while in military service in Afghanistan in 1928.

Taking this theme further, we note that Alexander Pope (1688 - 1744) renders the same verses as follows:

 

‘To see the smoke from his loved palace rise,

While the dear isle in distant prospect rise,

With what contentment could he close his eyes!’

 

 Pope, settled in his genteel villa in Twickenham, understands gaia as palace and gives the yearning for home a distinct romantic character, inventing even a ‘contentment’ in Odysseus. Evidently, for Pope, the pursuit of home could not have had the dramatic and gutsy feel that T.E. Lawrence gave it.

It is interesting to consider three additional translations which are closer to the original Greek with reference to their rendering of gaia. Rieu (1946) renders these verses as

 

‘and Odysseus, who would give anything for the mere sight of the smoke rising up from his own land, can only yearn for death’,

  [ Fagles (1996) as]

   ‘But he, straining for no more than a glimpse

        of hearth-smoke drifting up from his own land,

Odysseus longs to die …’

[and Lombardo (2000) as]

But Odysseus, Longing to see even the smoke curling up

    From his land, simply wants to die’.

 

 Although all three translations are closer to the Homeric original in so far as they all use ‘land’ for gaia, still they differ in the overall feel they give to this important passage. These discrepancies and idiosyncratic renderings of home reflect the inevitably unique, distinctive and personal approach to the nostalgic yearning for home that the refugees have. Each person experiences and expresses his or her state of homelessness in a highly personalized way which then is understood and rendered differently and equally idiosyncratically (i.e. closely related to their own personal, professional, socio-economic and historic-cultural contexts) by all those who attempt to understand the needs of that particular refugee.

 

Moreover, using this Homeric passage, it could be said that home is constituted by two opposites: a most tangible and grounded element, the earth, the land, and the most tangible image of an intangible form of home – smoke. This powerful combination of the tangible and intangible, concrete and ethereal, physical and imaginary, inflexible / immovable and flexible / mobile, substantial and indefinable make the image of home a most potent and resilient cluster of psychological dynamics.

 

 Staying with the Odyssey, it is worth making another relevant observation (Papadopoulos 1987). The logical sequence of the poem would be that Odysseus arrives home, to the island of Ithaca, at the end of the poem. Yet there is something very curious in the structure of the poem, which consists of 24 chapters (called ‘books’). Homer has Odysseus arriving in Ithaca right in the center of the epic. At the very beginning of book 13 Odysseus finally arrives home. Or does he? He certainly arrives on the shores of Ithaca but he is not even aware where he is. He does not recognize his ‘home’ to begin with. So, whereas objectively, he had reached home, in effect he was not yet at home. This magnificent irony should not be forgotten. It is as if Homer keeps pressing us with painful questions as to how to define home.

 

 What then happens in the second half of ‘The Odyssey’ if Odysseus is already home? Evidently, his physical arrival in Ithaca does not end his odyssey, and does not amount to homecoming because not only does he not recognize his homeland but also nobody recognizes him, either. Home, therefore, cannot be experienced without mutual recognition. Moreover, most importantly, once physically at home, Odysseus had to feel at home. Even after he understood that he had finally landed on his beloved homeland, he still did not arrive home. He had to re-encounter and re-connect with all members of his family, enter his palace, fight the suitors, and regain his royal position. ‘Homecoming is not only about external arrivals and the creation of established homes defined by legal contracts and delineated by geographical boundaries’ (Papadopoulos 1987, p.15). Homecoming is also about the re-establishment of all meaningful connections within one’s own family and own self. These re-connections cannot be taken for granted and are, by no means, easy. Homer makes this point very clearly in so far as it takes another odyssey for Odysseus to re-establish himself in his own home. Odysseus does not slip back into the position, place, role and identity he had left behind, but he has to fight ferociously if not even more so than when on his way to Ithaca. Homecoming is not just a retrospective exercise but also includes a prospective direction. Thus, Homer demonstrates most eloquently that the complete odyssey is not about regression, a passive return to the past, but it includes the totality of the duality of meanings of home - the return and a reintegration, the going back and arrival as well as the achievement of future goals. Moreover, he leads us to experience that the second phase of homecoming can be even more hazardous than the first one. Psychologically, it is subtler and trickier to re-connect with one’s own family members and to risk losing everything, after all the heroic efforts to arrive home in the first place.

 

 Following Homer, it could be argued that we could distinguish two kinds of successive moments in the homecoming process: the first is about external dimensions, about the physical arrival where navigation skills, diplomacy, strength, persistence are required to negotiate the external dangers and obstacles. The second moment is of a more internal and psychological nature, requiring more internal resources, stamina, containment, insightfulness and resilience. If the first is about arriving home, the second is about reconnecting with one’s sense of self and accessing the dismembered parts of one’s personality.

Refugees, home and trauma1, Reno’s K. Papadopoulos

Choose and Cutting by Human Urban Net:

 

Human Urban Net

 

 

 

                       

                      CIA Dream "MIND CONTROL"

 In 1975 a primitive “mind reading machine” was tested at the Stanford Research Institute. The machine is a computer which can recognize a limited amount of words by monitoring a person’s silent thoughts. This technique relies upon the discovery that brain wave tracings taken with an electroencephalograph (EEG) show distinctive patterns that correlate with individual words—whether the words are spoken aloud or merely subvocalized (thought of).

            The computer initially used audio equipment to listen to the words the subject spoke. (At first the vocabulary was limited to “up,” “down,” “left,” and “right.”) At the same time the computer heard the words, it monitored the EEG impulses coming from electrodes pasted to the subject’s head and responded by turning a camera in the direction indicated. After a few repetitions of the procedure, the computer’s hearing was turned off and it responded solely to the EEG “thoughts.” It moved a television camera in the directions ordered by the subject’s thoughts alone! ... [p. 258]

            While Dr. Reed conceded that it was “conceivable that thoughts could be injected” into a person’s mind by the government, he indicated that he did not believe it had already been done. ...

            Typically, the scientists have not been vigilant enough, for the cryptocracy already has developed remote-controlled men who can be used for political assassination and other dangerous work, ..

            In 1967 a writer named Lincoln Lawrence published a book ... [Were We Controlled? presented] a sophisticated technique known as RHIC—EDOM ... Radio Hypnotic Intra-Cerebral Control—Electronic Dissolution of Memory. ...

            “Under RHIC, a ‘sleeper’ can be used years later with no realization that the ‘sleeper’ is even being controlled! He can be made to perform acts that he will have no memory of ever having carried out. In a manipulated kind of kamikaze operation where the life of the ‘sleeper’ is dispensable, RHIC processing makes him particularly valuable because if he is detected and caught before he performs the act specified . . . nothing he says will implicate the group or government which processed and controlled him.” ...

            ... according to Lawrence, ... during the operation a small electrode was implanted inside ... [the person’s] mastoid sinus. The electrode responded to a radio signal which would make audible, inside ... [the person’s] head, certain electronic commands to which he had already been posthypnotically conditioned to respond. ...

            In 1975 the RHIC-EDOM story surfaced again. ... The journalist, James L. Moore, said that the papers in his possession described the details of “a military technique of mind-control called Radio-Hypnotic Intra-Cerebral Control—Electronic Dissolution of Memory.” ...(Bljesak,Oluja)

            According to Moore, in the initial (RHIC) stage of programming the ... [person] is put into a deep hypnotic trance, and conditioned to go intro trance at the sound of a specific tone. “A person may be placed under this control with or without his knowledge, programmed to perform certain actions and maintain certain attitudes” whenever he hears the tone. ...

            The second part of the process, electronic dissolution of memory (EDOM), Moore said, “... By electronically jamming the brain, acetylcholine creates static which blocks out sights and sounds. You would then have no memory of what you saw or heard; your mind would be a blank.” ...

            The claims of James L. Moore would sound fantastic were it not for the abundance of information to support the possibility of their validity. .

            The cryptocracy has gone to absurd lengths to develop remote-controlled beings. Victor Marchetti revealed that the CIA had once tried to create a cyborg cat. He said that the Agency wired a live feline for sound in an attempt to use the pet for eavesdropping purposes. The cat was first altered electronically so that it would function as a listening device in areas where potential enemy agents would be discussing covert plots..

            After the electronic feline was at last ready for its assignment, it was turned loose on the street and was followed by a CIA support van loaded with electronic monitoring gear. ..

            The cryptocracy has used mind control for the past thirty years. It has used it on its own agents and employees, on enemies and friends alike. It has used it on thousands of Americans without their knowledge or consent. The CIA has programmed assassins and couriers by it. The CIA has even openly confessed to its conspiracy of mind control.

            Many people will believe that since the CIA has publicly disclosed its interest in mind control, it has now ceased its activities. The earlier CIA records, however, contain a number of termination dates for aspects of Operation Mind Control, yet evidence clearly suggests that it continued past those dates.

            In 1975, following the release of the Rockefeller Commission Report and the subsequent investigations by Senator Church’s and Congressman Pike’s committees, a public accounting was given and apologies were made. The intelligence community was reprimanded and small changes made. ... [p. 275]

            Recent history documents the fact that the CIA, as the whipping boy of the cryptocracy, covers up and routinely lies about its activities, heaping one lie on another, in a labyrinthine network of falsehood. It stretches credibility to believe, therefore, that the CIA and especially lower-profile members of the cryptocracy have terminated the mind-control research and development that has been going on for thirty years. ... If it has ceased, it has ceased only because it is obsolete and the new technology of radiation and electronic brain stimulation has given the cryptocracy a more powerful form of control. ... [p. 276]

            With advancements in electronic technology—increasingly sophisticated microphones, transmitters, and surveillance devices—the erosion of privacy becomes a mudslide. ... [p. 280]

            Mind control remains above United States law, making it a most attractive tool for clandestine operators. [p. 281]

 
   BY  Qafeel Shafai:
           "EVERY HUMAN PERSON MAY  
           Be  Diferent    but the ZEST all is ONE  ...
           DIFFERENT are their faces
           But the  COLOUR of their BLOOD IS ONE ." 
 

By Qateel Shafai:"Every HUMAN Person may be
machete.jpg
Different but the ZEST in them all is ONE.....

DIFFERENT are their FACES,
ruanda.jpg
BUT the COLOUR of their BLOOD is ONE

Related Links

Humano urbana mreza LINKOVI nase organizacije su radjeni po aktivnostima i oni su :
SIROMASTVO i Poboljsanje kvaliteta ZIVOTA u SRBIJI :
SOCIJALNO EDUKATIVNI PROGRAM
 
 
PSIHOSOCIJALNO savetovaliste PSY TRACE :   
 
 

Poverty Reduction and Coruption combat, Technical IT eucation